Finansielle virksomheder (2. udg.)

– regler og rapportering

Forfattere:
Lars Lindencrone Petersen
Search for other papers by Lars Lindencrone Petersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peer Schaumburg-Müller
Search for other papers by Peer Schaumburg-Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Erik Werlauff
Search for other papers by Erik Werlauff in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

FINANSIELLE VIRKSOMHEDER, som pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber m.fl., spiller en afgørende rolle for infrastrukturen på det finansielle marked. Det er naturligt, at der findes en detaljeret regulering for finansielle virksomheder. Reguleringen er både offentligretlig og privatretlig og angår typisk de finansielle virksomheders virksomhedsudøvelse, kunderelation og det offentlige tilsyn. Denne bog er den eneste samlede og dyberegående behandling af reguleringen af finansielle virksomheder i dansk ret. Reguleringen af finansielle virksomheder er præget af teknisk meget tunge og komplekse regler, som ofte ændres. Det er ikke sigtet med bogen at fremstille alle tekniske detaljer og teknikaliteter, der gælder på området, men i højere grad søge at skabe overblikket og fremstille hovedlinjerne i reguleringen så enkelt som muligt. Bogen kan bruges både til undervisning i reglerne om finansielle virksomheder på universiteterne og specialkursus i den finansielle regulering og som opslagsbog for den, som skal have et overblik over reguleringen eller har spørgsmål inden for området besvaret. Finansielle virksomheder – regler og rapportering udgør sammen med Børs- og kapitalmarkedsret, som udkom i en ny udgave senest i 2019, og en kommende fremstilling af Erhvervsankenævnet én samlet fremstilling af kapitalmarkedsretten.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid