Forvaltningsretten i hovedtræk (4. udg.)

Forfatter:
Dimitri Weil
Search for other papers by Dimitri Weil in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen beskriver på en kort og lettilgængelig måde de forvaltningsretlige problemstillinger. Dens formål er at give et overblik over forvaltningsretten på en overskuelig og pædagogisk måde. BOGEN ER SKREVET TIL jurastuderende, der både kan bruge den som introduktion til de enkelte emner, som opslagsbog ved opgavebesvarelse, og – ikke mindst – i forbindelse med forberedelse til eksamen. OGSÅ ANDRE END STUDERENDE kan have glæde af bogen, som ikke stiller krav til læserens forudsætninger. Såvel praktikere som dem, der bare gerne vil vide, hvad forvaltningsretten handler om, kan med fordel studere »Forvaltningsretten i hovedtræk«.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid