Kommunalret (5. udg.)

Forfattere:
Karsten Revsbech
Search for other papers by Karsten Revsbech in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Garde
Search for other papers by Jens Garde in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Søren Højgaard Mørup
Search for other papers by Søren Højgaard Mørup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen behandler to emner inden for kommunalretten; kommunalfuldmagten og tilsynet med kommunerne. Disse to emner er interessante i samspil, dels fordi øget decentralisering af opgaver betyder mere tilsyn, og dels fordi de udgør to hovedemner inden for kommunalretten. Bogen er primært tænkt som en vigtig del af grundlaget for undervisningen i forvaltningsret for universitetsstuderende, og den bidrager med henvisninger til relevant lovgivning og grundig gennemgang af området. Praktikere, der beskæftiger sig med løsningen af kommunale opgaver eller tilsyn, kan også læse bogen og blive opdateret med den lovgivning, de er med til at forvalte.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid