Forvaltningspersonalet (5. udg.)

Forfattere:
Karsten Revsbech
Search for other papers by Karsten Revsbech in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mette Søsted Hemme
Search for other papers by Mette Søsted Hemme in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Søren Højgaard Mørup
Search for other papers by Søren Højgaard Mørup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Forvaltningspersonalet, 5. udgave, behandler en række spørgsmål om forvaltningens personale ud fra en forvaltningsretlig synsvinkel. Der indgår emner som ansættelsesformer (overenskomst- og tjenestemandsansættelse mv.), regler om ansættelse af forvaltningens personale, offentligt ansattes rettigheder og pligter, stillingsændringer, afskedigelse og disciplinære reaktioner. Bogen indeholder desuden et kapitel om kontrol med forvaltningens beslutninger og et kapitel om de særlige regler, der gælder for tjenestemænd (herunder med hensyn til forflyttelse og stillingsnedlæggelse). Bogens forfattere er professor emeritus, dr.jur. Karsten Revsbech, adjunkt, ph.d. Mette Søsted Hemme, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, og højesteretsdommer, dr.jur. Søren Højgaard Mørup.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid