Dansk og international sportsret (3. udg.)

Forfattere:
Jens Evald
Search for other papers by Jens Evald in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mads Quist Boesen
Search for other papers by Mads Quist Boesen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nis Jul Clausen
Search for other papers by Nis Jul Clausen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lars Halgreen
Search for other papers by Lars Halgreen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lars Hilliger
Search for other papers by Lars Hilliger in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Søren Sandfeld Jakobsen
Search for other papers by Søren Sandfeld Jakobsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Karsten Naundrup Olesen
Search for other papers by Karsten Naundrup Olesen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Grundtanken i denne bog er, at sportsretten ikke blot kan anskues nationalt, men at en international, ja global, synsvinkel er nødvendig for den, der beskæftiger sig med moderne sportsret. Regler fastsat af og afgørelser truffet af de internationale sportsorganisationer, som eksempelvis FIFA og UCI, antidopingregler fastsat af World Anti-Doping Agency samt domme fra den schweiziske forbundsdomstol og afgørelser fra den internationale voldgiftsdomstol, CAS, har global betydning. Hertil kommer EU-lovgivning og domme fra Domstolen, som har haft og har vidtgående betydning for sporten i Europa. Bogen er en omfattende - men ikke udtømmende - behandling af dansk og international sportsret. De behandlede emner, temaer og problemstillinger er valgt ud fra, hvad der erfaringsmæssigt er af størst nytte for såvel den praktiserende idrætsjurist som den, der møder sportsretten for første gang.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid