Arveret (8. udg.)

Forfattere:
Caroline Adolphsen
Search for other papers by Caroline Adolphsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Eva Naur
Search for other papers by Eva Naur in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen Arveret er skrevet som grundlag for undervisningen i arveret på jura-studiet på Aarhus Universitet, men kan med fordel også fungere som opslagsværk for praktikere, der arbejder med arveret. Bogens 8. udgave er en ajourføring af 7.-udgaven, og materialet er udvalgt efter samme principper som forrige udgaver med hovedvægten på de materielle arveretlige regler. Med ægtefællelovens ikrafttræden 1. januar 2018 blev der foretaget konsekvensændringer i arvelovgivningen, som blev indarbejdet i 7.-udgaven, og dette arbejde er videreført i 8.-udgaven.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 7
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid