Voksenansvarsloven (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Charlotte Avnsted-Vilman
Search for other papers by Charlotte Avnsted-Vilman in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Rikke Ilona Ipsen
Search for other papers by Rikke Ilona Ipsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge trådte i kraft den 1. januar 2017 og er ændret flere gange siden. Den gældende voksenansvarslov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 764 af 1. august 2019 som ændret ved lov nr. 821 af 9. juni 2020.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid