EU Udbudsretten (4. udg.)

Ingen adgang

I denne bog analyseres udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. I bogen gives en samlet og systematisk fremstilling af gældende ret.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst