EU Udbudsretten (4. udg.)

Forfattere:
Sune Troels Poulsen
Search for other papers by Sune Troels Poulsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Michael Steinicke
Search for other papers by Michael Steinicke in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Anders Birkelund Nielsen
Search for other papers by Anders Birkelund Nielsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Anne Bergholt Sommer
Search for other papers by Anne Bergholt Sommer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I denne bog analyseres udbudsloven, der med virkning fra 1. januar 2016 gennemfører EU’s udbudsdirektiv i Danmark, samt EU’s forsyningsvirksomhedsdirektiv og EU’s koncessionsdirektiv. I bogen gives en samlet og systematisk fremstilling af gældende ret.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid