Kapitel 2. Området for omgørelse

(Side 23 – 83)

i Omgørelse (2. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Omgørelse (2. udg.)

- skatteforvaltningslovens § 29