Menighedsrådsloven og Normalforretningsordenen (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Peter Christensen
Search for other papers by Peter Christensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jette Margrethe Madsen
Search for other papers by Jette Margrethe Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Bodil Abildgaard
Search for other papers by Bodil Abildgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Menighedsrådsloven er en central lov i folkekirken. Den regulerer menighedsrådenes organisation, opgaver og procedurer samt tilsynet med rådene. Loven er fra 1994, men er ændret flere gange i takt med at menighedsrådene er blevet friere i deres virke og har fået nye kompetencer. Kommentaren er ajourført med de seneste ændringer i 2023 og behandler også Normalforretningsordenen. Kommentaren er skrevet af jurister med indgående kendskab til de kirkelige regler og deres anvendelse i praksis. Peter Christensen er tidligere stiftamtmand, formand for Selskab for kirkeret og ekstern lektor i kirkeret på Aarhus Universitet. Jette Margrethe Madsen er stiftskontorchef og har tidligere arbejdet i advokatbranchen og i statsforvaltningen. Bodil Abildgaard er også stiftskontorchef og har været advokat med møderet for Højesteret. Hun underviser tillige på Pastoralseminarierne.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid