Udlændingeret (4. udg.)

Bind 2

Forfattere:
Eva Ersbøll
Search for other papers by Eva Ersbøll in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gunnar Homann
Search for other papers by Gunnar Homann in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Search for other papers by Eddie Omar Rosenberg Khawaja in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Niels Henrik Larsen
Search for other papers by Niels Henrik Larsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ulla Iben Nørgaard
Search for other papers by Ulla Iben Nørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Bettina Spang
Search for other papers by Bettina Spang in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jens Vedsted-Hansen
Search for other papers by Jens Vedsted-Hansen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I det seneste årti er der sket markante forandringer i de politiske hensyn og prioriteringer, der ligger bag dansk udlændinge- og indfødsrets-lovgivning. Sammen med udviklingen i europæisk og international ret har dette ført til gentagne og ofte meget betydelige ændringer af denne lovgivning og tilhørende praksis. For at give en dækkende fremstilling af centrale spørgsmål vedrørende udlændinges indrejse og ophold i Danmark samt deres adgang til dansk statsborgerskab har det derfor været nødvendigt at foretage omfattende revision af bogen Udlændingeret. Første bind af 4. udgave, som udkom i 2017, omhandler reglerne om visum og indrejse samt regler og praksis vedrørende asyl og familiesammenføring. Det foreliggende bind 2 behandler følgende emner: opholdstilladelser på grundlag af beskæftigelse og selvstændig erhvervsvirksomhed • opholdstilladelser på grundlag af uddannelse mv. • tidsbegrænsning og opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse • erhvervelse og fortabelse af dansk statsborgerskab • inddragelse og bortfald af opholdstilladelser samt • udvisning og udsendelse af udlændinge. Bogen henvender sig både til studerende og forskere og til praktikere i forvaltningen, domstolene, advokatsektoren og organisationsverdenen, som beskæftiger sig med juridiske spørgsmål i relation til udlændinges indrejse, ophold og udsendelse samt adgang til statsborgerskab. Forfatterne har mangeårig erfaring med bogens emner som praktikere, forskere og undervisere.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid