Kapitel 12. Det strafferetlige legalitetsprincip i EMRKs artikel 7 1295. Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder – i daglig tale kaldt Menneskerettighedskonventionen og forkortet EMRK. Konventionen blev vedtaget af Europarådet i 1950. Konventionen blev inkorporeret og dermed gjort til en del af (intern) dansk ret ved lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Denne lov er senere blevet ændret, se nu lovbekendtgørelse nr. 750 af 19. oktober 1998 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, som ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006.

(Side 495 – 532)

i Strafferettens almindelige del (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Hvis PDF-filen ikke vises korrekt på skærmen, kan du downloade pdf-filen her.