Kapitel 8. De objektive straffrihedsgrunde og samtykke

(Side 335 – 388)

i Strafferettens almindelige del (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Hvis PDF-filen ikke vises korrekt på skærmen, kan du downloade pdf-filen her.