Kapitel 6. Lovvalg og værneting ved grænseoverskridende arbejde

(Side 135 – 154)

i Ansættelsesret (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst