Juraens verden (1. udg.)

Metoder, retskilder og discipliner

Forfattere:
Carina Risvig Hamer
Search for other papers by Carina Risvig Hamer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Sten Schaumburg-Müller
Search for other papers by Sten Schaumburg-Müller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Juraens verden - Metoder, retskilder og discipliner giver et indblik i forskellige juridiske metoder, retskilder og discipliner. Bogen er tænkt som undervisningsbog til faget ”Juridisk metode” på BA.jur. og HA.jur. og til anvendelse ved udarbejdelse af større skriftlige juridiske opgaver, som fx bachelorprojekter, kandidatspecialer og ph.d.-afhandlinger, der indeholder særskilte metodiske problemer. Bogen er også en forskningsbog i juridisk metode og er skrevet af forfattere, der alle har tilknytning til Syddansk Universitet som enten interne eller eksterne medarbejdere.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid