Kapitel VI. Kontakten med markedet: Handelspraksis, kommerciel kommunikation og reklame

(Side 273 – 336)

i Lærebog i Konkurrence‑ og Markedsføringsret (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst