Kapitel I. Retsområdets afgrænsning, udvikling og terminologi

(Side 19 – 36)

i Lærebog i Konkurrence‑ og Markedsføringsret (4. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst