Lærebog i Konkurrence‑ og Markedsføringsret (4. udg.)

Forfatter:
Caroline Heide-Jørgensen
Search for other papers by Caroline Heide-Jørgensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen er baseret på Mogens Koktvedgaards Lærebog i konkurrenceret. Nu som før er formålet med bogen fortsat at tjene som lærebog ved kursusfagsundervisningen i Konkurrence- og Markedsføringsret ved jurastudiet ved Københavns Universitet. Denne fjerde udgave af Lærebog i Konkurrence- og Markedsføringsret er baseret på de tidligere udgaver af bogen. Der er foretaget en del ændringer op opdateringer i forhold til de tidligere udgaver, men bogens struktur og opbygning er bibeholdt. Bogen er søgt ført ajour til 1. juli 2020.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid