Socialret (3. udg.)

Forsørgelse og beskæftigelse

Forfattere:
John Klausen
Search for other papers by John Klausen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Trine Schultz
Search for other papers by Trine Schultz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Nina von Hielmcrone
Search for other papers by Nina von Hielmcrone in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Målet med Socialret er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration på forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Socialret behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale jobcentre og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der er beskæftiget i jobcentrene og dels de rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for forsørgelses- og beskæftigelsesområdet. Bogens forfattere er professor (mso), ph.d. John Klausen, professor (mso), ph.d. Trine Schultz og lektor (em.) Nina von Hielmcrone. Alle tre forfattere er ansat ved Juridisk Institut på Aalborg universitet og har gennem en lang årrække forsket og undervist inden for det socialretlige område.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid