Almindelig kontraktret (6. udg.)

Forfattere:
Hans Viggo Godsk Pedersen
Search for other papers by Hans Viggo Godsk Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Anders Ørgaard
Search for other papers by Anders Ørgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Almindelig kontraktret foreligger her i en revideret 6. udgave. Den foreliggende udgave er en videreførelse af Bernhard Gomard Almindelig kontraktsret. Bogen anvendes i undervisningen i kontraktret/aftaleret på de juridiske studier ved Syddansk Universitet og Aalborg Universitet. Bogen giver et overblik over almindelig praksis i forhold til kontraktret, og gennemgår på systematisk vis alle aspekter fra udfærdigelse, over handlefrihed, gyldighed og fortolkning. Det er nemt at finde svar i bogen på enhver kontraktsretlig problemstilling via en fyldig indholdsfortegnelse, der tilbyder et godt overblik og mulighed for at benytte bogen som opslagsværk. Herudover findes der et domsregister til slut i bogen, der giver et godt sammenligningsgrundlag til lignende sager, der falder inden for kontraktret.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid