Life science-jura (3. udg.)

Forfattere:
Karen Dyekjær
Search for other papers by Karen Dyekjær in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mikkel Vittrup
Search for other papers by Mikkel Vittrup in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Mette-Marie Henrichsen
Search for other papers by Mette-Marie Henrichsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Life science dækker i bred forstand over videnskaben om livet og udgør et voksende industriområde, der spænder over forskning og medicoindustrien. I Life Science Jura tager forfatterne udgangspunkt i medicinindustrien, hvor hovedvægten lægges på regler og praksis i forbindelse med godkendelse, salg og markedsføring af lægemidler, herunder også biologiske lægemidler, og på andre områder, der har særlig betydning for lægemiddelindustrien. Bogen behandler samtidig regler og praksis inden for medicoindustrien (medicinsk udstyr), hvor der i de seneste år har vist sig at være overlap med medicinindustrien. Forskningsområdet inden for life scienceindustrien er også medtaget, herunder beskyttelse af enerettigheder. Feltet rækker således ind over en række traditionelle juridiske discipliner som forvaltningsret, immaterialret, markedsføringsret, konkurrenceret og mere sektorspecifikke regler om lægemidler mv. Bogen indeholder desuden et selvstændigt afsnit om pharmaøkonomien. Alle emnerne er af stor praktisk og økonomisk betydning. Life Science Jura er en grundbog, der giver en generel indføring i emnet, men tjener også som praktisk opslagsværk for jurister og andre, der arbejder med området. Bogens forfattere er alle aktive i advokatbranchenmed stor erfaring inden for netop life science-jura.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid