Kapitel 7. Ibrugtagning og tilsyn

(Side 183 – 196)

i Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)

Introduktion til offentlig digitalisering