Kapitel 6. Rammer for transformation – udfyldning

(Side 163 – 182)

i Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)

Introduktion til offentlig digitalisering