Kapitel 4. Rammesættende regler

(Side 89 – 146)

i Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Fra forvaltningsjurist til udviklingsjurist (1. udg.)

Introduktion til offentlig digitalisering