Lov om kommunale og regionale valg (1. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Christine Boeskov
Search for other papers by Christine Boeskov in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nicoline Nyholm Miller
Search for other papers by Nicoline Nyholm Miller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Jørgen Elklit
Search for other papers by Jørgen Elklit in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I 1932 udkom en kommenteret udgave af den daværende kommunale valglov (Schau og Holten, 1932), men den er naturligvis for længst blevet forældet. Derfor er der nu (igen) behov for en samlet, kommenteret udgave af kommunal- og regionalvalgloven. Nærværende værk vil være et vigtigt hjælpemiddel for de mange, der på den ene eller den anden måde har brug for et solidt og pålideligt kendskab til såvel denne lovgivning som dens baggrund og konkrete udmøntning i bekendtgørelser, vejledninger osv. Lovkommentaren henvender sig derfor primært til de personer, der i kommuner og regioner er direkte involveret i afviklingen af alle faser af de to slags valg, men også de mange kommunal- og regionspolitikere og disses bagland i de lokale partiforeninger, journalister, der dækker kommunal- og regionalvalg lokalt og nationalt, forskere m.fl.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid