Lærebog i informationsret (2. udg.)

Forfattere:
Henrik Udsen
Search for other papers by Henrik Udsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Vibeke Borberg
Search for other papers by Vibeke Borberg in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Thomas Riis
Search for other papers by Thomas Riis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Morten Rosenmeier
Search for other papers by Morten Rosenmeier in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Schovsbo
Search for other papers by Jens Schovsbo in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Sebastian Felix Schwemer
Search for other papers by Sebastian Felix Schwemer in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Lærebog i informationsret giver en introduktion til en række af de regelsæt, der regulerer rettigheder til forskellige former for information: – Ophavsret – Varemærkeret – Domænenavnsret – Patentret – Forretningshemmelighedsbeskyttelse – Databeskyttelsesret – Personlighedsret. Bogen gennemgår de fællestræk, der knytter de enkelte discipliner sammen i fællesdisciplinen informationsret og præsenterer en række informationsretlige grundsætninger. Bogen beskriver endvidere mellemmænds ansvar for krænkelser af informationsrettigheder. Bogen anvendes som lærebog i faget Informationsret på jurauddannelsen ved Københavns Universitet, men vil også kunne anvendes af andre, der ønsker en introduktion til de enkelte discipliner og til informationsretten som tværgående disciplin. Bogens forfattere er tilknyttet Center for informations- og innovationsret (CIIR) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid