Handelsagentloven (3. udg.)

med kommentarer

Forfatter: Jørgen Lykkegård
Ingen adgang

Nærværende 3. udgave af kommentarer til lov om handelsagenter og handelsrejsende er primært en opdatering med de seneste års retspraksis og teori indenfor retsområdet. Den danske lovgivning er ikke ændret i perioden efter anden udgaven i 2014.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 2
Adgang til fuld tekst