Å grunnlovfeste det mindre betydningsfulle: Grunnloven § 113

(Side 247 – 264)

i Festskrift til Karsten Revsbech (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst