KAPITEL 4. Omvendt (delt) bevisbyrde – præsumption

(Side 83 – 150)

i Bevisbyrden i civile sager (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst