Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (5. udg.)

– for praktikere

Forfatter:
Jon Fridrik Kjølbro
Search for other papers by Jon Fridrik Kjølbro in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen indeholder en udførlig beskrivelse af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis. Den behandler de materielle rettigheder og friheder i konventionen og protokollerne omkring menneskerettighedsdomstolens praksis. Den indeholder endvidere en beskrivelse af mere generelle emner som konventionens anvendelsesområde, fortolkningsprincipper, betydningen af praksis, beviskrav, klagebetingelser og konsekvenser af domme. Den behandler ikke reglerne om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols opbygning, funktion eller behandling af klagesager.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid