Når embedsmænd lovgiver (1. udg.)

Forfattere:
Jørgen Grønnegård Christensen
Search for other papers by Jørgen Grønnegård Christensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jørgen Albæk Jensen
Search for other papers by Jørgen Albæk Jensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Peter Bjerre Mortensen
Search for other papers by Peter Bjerre Mortensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Helene Helboe Pedersen
Search for other papers by Helene Helboe Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I de vestlige demokratier er den statslige regulering omfattende. Det gælder også i Danmark. En stor del af reguleringen sker via bekendtgørelser. Nogle er mere vidtgående end mange love og griber stærkt ind over for borgere og virksomheder. Andre er smallere og tekniske udmøntninger af lovbestemmelser. Fælles for dem er, at de ikke er vedtaget af Folketinget, men udformet og sat i kraft af regeringen og dens embedsmænd efter bemyndigelse fra Folketinget. Der er i dagens Danmark mere end fem tusinde gældende bekendtgørelser. Denne bog er den første store analyse af brugen af bemyndigelseslovgivning. Bogen giver et systematisk overblik over væksten i brugen af bekendtgørelser fra 1990 og frem. Den giver svar på, hvorfor Folketinget i stigende grad sætter sig selv til side og delegerer regelfastsættelsen til regeringen og dens embedsmænd. Bogen indeholder også en dyberegående analyse af, hvordan regering og embedsmænd tager vare på den magt og det ansvar, der følger med bemyndigelserne. Bogens analyser bygger på et omfattende empirisk grundlag, der inkluderer hundredvis af interne sagsakter på tværs af fire ministerier, et stort antal interview med embedsmænd og politikere samt en betydelig mængde offentligt tilgængelige dokumenter.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid