Selskabsstrukturer (2. udg.)

– Joint ventures, koncerner og grænseoverskridende omstruktureringer

Forfatter:
Karsten Engsig Sørensen
Search for other papers by Karsten Engsig Sørensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Denne fremstilling behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer: – joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomheder – koncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelse – grænseoverskridende omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser mv. Bogens sigte er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt i de juridiske problemer, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til. Fremstillingen fokuserer primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige og skatteretlige aspekter.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 1
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid