Kapitel 6. Administrative sanktioner ved undladt eller ukorrekt opfyldelse af oplysningspligt

(Side 323 – 330)

i Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst