Kapitel 11. Ikrafttræden, overgangsbestemmelser m.v. (§§ 154 – 155)

(Side 1103 – 1108)

i Betalingsloven (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Betalingsloven (1. udg.)

med kommentarer