Compliance for praktikere (1. udg.)

Forfattere:
Tina Brøgger Sørensen
Search for other papers by Tina Brøgger Sørensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
red
Search for other papers by red in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Christian Lundgren
Search for other papers by Christian Lundgren in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Christel Teglers
Search for other papers by Christel Teglers in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hans Jakob Folker
Search for other papers by Hans Jakob Folker in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jacob Høegh Madsen
Search for other papers by Jacob Høegh Madsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Laura Nelson Marusic
Search for other papers by Laura Nelson Marusic in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jens Munk Plum
Search for other papers by Jens Munk Plum in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Jeppe Lefevre Olsen
Search for other papers by Jeppe Lefevre Olsen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kim Trenskow
Search for other papers by Kim Trenskow in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Kristian Storgaard
Search for other papers by Kristian Storgaard in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Marianne Granhøj
Search for other papers by Marianne Granhøj in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Martin Dahl Pedersen
Search for other papers by Martin Dahl Pedersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nicolaj Bording
Search for other papers by Nicolaj Bording in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Sebastian Willigenburg Andersen
Search for other papers by Sebastian Willigenburg Andersen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Compliance betyder som bekendt »overholdelse af regler« og »efterlevelse af retningslinjer«. Dog bør compliancearbejdet aldrig begrænse sig til spørgsmålet om overholdelse af regler og efterlevelse af retningslinjer samt vurderingen af de økonomiske risici ved manglende compliance. Manglede compliance får også betydning for organisationens appearance. Hertil opstår og tilkommer mange af de etiske dilemmaer, som kan være forbundet med de beslutninger der træffes. I de seneste år er der kommet mere fokus på compliance, det er sågar ligefrem blevet et konkurrenceparameter for mange virksomheder. Det er imidlertid ikke kun kunder og andre samarbejdspartnere, der har fokus på emnet, det har medierne ligeså. Manglende compliance, eller manglende prioritering af arbejdet dermed, kan klart være skadeligt for en organisations ry og image, herunder være med til at skabe mistillid i forholdet til relevante eksterne parter. Compliance anses af mange for at være et diffust begreb, og et ikke særlig håndgribeligt emne, dette er fordi compliance ikke kan afgrænses til ét bestemt forretningsområde eller overholdelse af ét specifikt regelsæt. Det er ikke formålet med denne compliance-bog at behandle alle indfaldsvinkler og nuancer af begrebet compliance. Bogen beskriver derimod nøje udvalgte emner, som vi beskæftiger os med hos Kromann Reumert. Det er heller ikke i forhold til de enkelte emner tænkt som værende en fyldestgørende gennemgang, men mere en fremhævelse af det væsentligste, som en praktiker skal være opmærksom på, og hvor røde lamper skal lyse. Fremstillingen af de forskellige lovregler er suppleret med eksempler og henvisninger til relevant praksis, der forhåbentlig vil inspirere læseren til at gå i dybden med organisationens eget compliancearbejde og implementeringen af gode processer og procedurer.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid