Erstatningsansvarsloven (7. udg.)

med kommentarer

Forfattere:
Jens Møller
Search for other papers by Jens Møller in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Michael S. Wiisbye
Search for other papers by Michael S. Wiisbye in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Karsten Høj
Search for other papers by Karsten Høj in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Erstatningsansvarsloven med kommentarer foreligger nu i en ny og gennemrevideret udgave. Værket er skrevet af tre af landets førende erstatningsretlige eksperter: kommitteret, adjungeret professor Jens Møller, advokat Michael S. Wiisbye og advokat Karsten Høj. Siden 6. udgave er loven blevet ændret ikke mindre end 12 gange på en række centrale områder, herunder bl.a. reglerne om tortgodtgørelse, reglerne om godtgørelse til efterladte ved dødsfald, reglerne om tabt arbejdsfortjeneste samt ændringer som følge af ny forældelseslov. Der er desuden fremkommet flere end tusinde nye centrale afgørelser, der alle er grundigt behandlet. Værket indeholder omfattende registre, som gør bogen til et yderst anvendeligt og lettilgængeligt opslagsværk.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid