Kapitel 10. Forbrugerkøb

(Side 247 – 308)

i Køb (5. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Køb (5. udg.)

Dansk indenlandsk købsret