Kapitel 1. Købekontrakter og andre kontrakter: Obligationsrettens almindelige og specielle og del

(Side 11 – 42)

i Køb (5. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Køb (5. udg.)

Dansk indenlandsk købsret