Køb (5. udg.)

Dansk indenlandsk købsret

Forfattere:
Joseph Lookofsky
Search for other papers by Joseph Lookofsky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Vibe Ulfbeck
Search for other papers by Vibe Ulfbeck in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen "Køb" handler om dansk indenlandsk købsret, dvs. køb af løsøre i henhold til Købeloven af 1906 med senere ændringer: KBL. De første ni kapitler omfatter KBL-reglerne for civilkøb og køb mellem handlende, hvorimod forbrugerkøbets særregler drøftes i et kapitel for sig. I denne 5. udgave har forfatterne taget højde for den på retsområdet vigtigste lovgivning, retspraksis og litteratur, der er kommet siden udgivelse af bogens fjerde udgave (2015).Det er fortsat tanken at give en introduktion til de køberetlige regler, der samtidig fungerer som en introduktion til nogle mere almindelige, obligationsretlige regler set i lyset af internationale påvirkninger.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid