Retssystemet og juridisk metode (4. udg.)

Forfatter:
Peter Blume
Search for other papers by Peter Blume in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Bogen beskriver de grundlæggende træk ved retssystemet og den juridiske metode. Der sættes fokus på:

Ind i retten: at studere jura, juraens discipliner, juraens problemstilling, informationssøgning og den juridiske profession

Det retlige landskab: retten og retssystemet, retfærdighed, regeltyper og reguleringsformål og digitalisering

Rettens metode og kilder: retskilder, retsforskriften, domme og afgørelser, øvrige retskilder, international ret og EU-ret, rettens sprog og retskilders fortolkning

Retten i kontekst: ret og samfund, juristens ansvar og valg, retspolitik og juridisk dannelse

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 3
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid