Kapitel 1. Forholdet mellem EU-lovgiver og EU-Domstolen

(Side 23 – 39)

i Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Traktatens regler om fri bevægelighed for personer: EU-lovgiver og de yderste grænser (1. udg.)

Besvarelse af Max Sørensen-prisopgaven 2018; Traktatens regler om fri bevægelighed – analyse af de yderste grænser for deres rækkevidde