Kapitel 9. Ansvarsbegrænsning – kan et dansk selskab begrænse ledelsesmedlemmernes ansvar?

(Side 239 – 278)

i Selskaber (1. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst

Selskaber (1. udg.)

aktuelle emner II