Selskaber (1. udg.)

aktuelle emner II

Forfattere:
Hanne Søndergaard Birkmose
Search for other papers by Hanne Søndergaard Birkmose in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Mette Neville
Search for other papers by Mette Neville in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Karsten Engsig Sørensen
Search for other papers by Karsten Engsig Sørensen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Selskabsretten og de tilgrænsende retsområder, der sætter rammen for drift af selskaber, er under konstant udvikling. Lovreformer, nye domme og nye soft law-initiativer stiller krav til akademikere, jurister, revisorer og andre, som beskæftiger sig med regulering af selskaber. I bogen sætter forskere og praktikere fokus på dels ændringer i selskabsretten efter reformen af selskabsloven, dels udviklingen inden for andre områder af relevans for danske selskaber og analyserer deres indhold og konsekvenser.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid