Ordensbekendtgørelsen (1. udg.)

med kommentarer

Forfatter:
Ib Henricson
Search for other papers by Ib Henricson in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

I forbindelse med politireformen skete der en revision af politilovgivningen med henblik på at luge de bestemmelser ud, der ikke hørte til politiets naturlige opgaveportefølje, eller ikke blev anvendt i praksis. Dette arbejde udmøntede sig i ordensbekendtgørelsen fra 2005. Efter revisionen indeholder ordensbekendtgørelsen nu kun ganske få bestemmelser, der ikke direkte henviser til orden og sikkerhed. Hertil kommer, at hovedsigtet med revisionen har været at luge ud i de bestemmelser fra normalPVT, der ikke burde videreføres i ordensbekendtgørelsen. Nærværende værk indeholder kommentarer til ordensbekendtgørelsen og er et effektivt og nyttigt opslagsværk.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid