Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura (6. udg.)

Forfattere:
Ole Hasselbalch
Search for other papers by Ole Hasselbalch in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
og
Natalie Videbæk Munkholm
Search for other papers by Natalie Videbæk Munkholm in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Lærebog i Ansættelsesret og Personalejura rummer indgangen til ansættelsesretten samt i hovedtræk de dele af den kollektive arbejdsret, arbejdsmiljøretten og arbejdsprocesretten, der er nødvendigt at have indblik i for at kunne håndtere daglige, arbejdsretlige problemer på arbejdspladsniveau.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
1. Hovedafsnit. Rammen
2. Hovedafsnit. Retskilderne
3. Hovedafsnit. Ansættelsesretlige hovedopdelinger og gennemgående principper
4. Hovedafsnit. Ansættelsesforholdets etablering
8. Hovedafsnit. Lønmodtagerens rettigheder
9. Hovedafsnit. Arbejdsprocesretten
10. Hovedafsnit. Arbejdet med retskilderne
  • Luk
  • Udvid