Proceduren (4. udg.)

Forfattere:
Pernille Backhausen
Search for other papers by Pernille Backhausen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Håkun Djurhuus
Search for other papers by Håkun Djurhuus in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, og
Christian Lundblad
Search for other papers by Christian Lundblad in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Ikke blot er 2019 året for retsplejelovens 100 års jubilæum; det er også 10 år siden, sidste udgave af Proceduren (3. udgave) udkom. Sidst gik der 25 år mellem 2. og 3. udgave, men udviklingen på procesrettens område, herunder digitaliseringen af sagsgange, har gjort, at tiden var inde til en ny udgave. Formålet med "Proceduren" er at praktikere fra retssalene giver deres subjektive beskrivelse og anbefaling af, hvorledes retssager af forskellig karakter bedst muligt behandles. De fleste kapitler i den nye udgave er skrevet i samarbejde mellem en dommer og en advokat eller anklager for netop at få de forskellige synsvinkler frem og så vidt muligt finde frem til en fælles god og anerkendt praksis.

Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid