Obligationsret 1. del (6. udg.)

Forfatter:
Torsten Iversen
Search for other papers by Torsten Iversen in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Det samlede overblik over obligationsretten får du med Obligationsret del 1, 2, 3 og 4.

Denne 1. del er ført a jour med ny lovgivning, retspraksis og litteratur og omhandler misligholdelsens former. 2. del beskriver misligholdelsesbeføjelserne. 3. del behandler emner som kreditor- og debitorskifte samt fordringers ophør. 4. del omhandler solidariske skyldforhold. Det samlede formål med Obligationsret 1.-4. del er at formidle et overblik over gældende dansk obligationsret og at give en redegørelse for almindelige obligationsretlige principper i dansk ret. Det er vigtigere end nogensinde at fastholde en dybtgående behandling af almindelige obligationsretlige regler.

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 5
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid