Kapitel 8. Beskyttelsen af selskabets kapital

i Aktie- og anpartsselskabsret (14. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst