Kapitel 6. Om kapitalandele (aktier og anparter)

i Aktie- og anpartsselskabsret (14. udg.)
Ingen adgang
Adgang til fuld tekst