Totalentreprise (5. udg.)

Almindelige betingelser for totalentreprise i bygge- og anlægsvirksomhed (ABT 18) med kommentarer

Forfatter:
Erik Hørlyck
Search for other papers by Erik Hørlyck in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Ingen adgang

Det nye regelgrundlag for totalentreprise, ABT 18, er trådt i kraft, og det har medført denne 5. udgave af Totalentreprisem med kommentarer, der gennemgår de nye totalentreprisevilkår. Al retspraksis og retslitteratur, der er fremkommet siden forrige udgave, er grundigt indarbejdet. Totalentreprise – ABT 18 og Entreprise – AB 18, som Erik Hørlyck også er forfatter til, bygger på hver sit regelgrundlag og særligt Totalentreprise er udarbejdet med sigte på at belyse problemstillinger, hvor totalentreprise afviger fra den generelle AB-entreprise

GÅ TIL FORRIGE UDGAVE: 4 GÅ TIL SENESTE UDGAVE: 6
Adgang til fuld tekst
  • Luk
  • Udvid